(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater
£295.00

(L) Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater

Ambush AW2018 Jacquard Intarsia Mohair Punk Knit Sweater

Condition - Excellent, like new.

Size - L - Labelled 3

P2P - 23”

Length - 28”

+